g r u p a k r u s z y w a  @  g m a i l  .  c o m
tel. 7 9 5  9 9 1  6 6 1 
tel. 7 2 5  8 1 2  3 9 0

Dostawca piasku i kruszyw zaprasza do kontaktu...
grupakruszywa krupa kruszywa, kopalnia piasku, kopalnie piasku, kopalnia kruszyw, piasek, kruszywa

Usługi ciężkim sprzętem budowlanym

Posiadamy sprzęt budowlany

Samochody ciężarowe do transportu materiałów sypkich, koparki kołowe, koparki gąsienicowe, ładowarki, wozidła, walce drogowe, kruszarki oraz przesiewacze mobilne.