g r u p a k r u s z y w a  @  g m a i l  .  c o m
tel. 7 9 5  9 9 1  6 6 1 
tel. 7 2 5  8 1 2  3 9 0

Dostawca piasku i kruszyw zaprasza do kontaktu...
grupakruszywa krupa kruszywa, kopalnia piasku, kopalnie piasku, kopalnia kruszyw, piasek, kruszywa

Usługi
transportu

Transport materiałów sypkich

Oferujemy transport samochodami dostawczymi i ciężarowymi przeznaczonymi do transportu materiałów sypkich. Transport liczony jest z kilometra dojazdu z kopalni. Oferujemy usługi samochodami od dostawczymi do 3 ton / 4 osiowymi wywrotkami do 22 ton / "wannami" do 30 ton.